X
GO

PRAKTIJKONDERSTEUNER SOMATIEK

Onze praktijkondersteuner somatiek is Trudie Planjer. Zij heeft zelfstandig spreekuur en voert diverse taken uit in samenwerking met de huisarts.

Begeleiding van patiënten met:

  • Diabetes
  • Astma/COPD
  • Hart- en vaatziekten
  • Ouderenzorg
  • Stoppen met roken

 

PRAKTIJKONDERSTEUNER GEESTELIJKE GEZONDHEID

In de praktijk werkt Paula Breeman als praktijkondersteuner voor de geestelijke gezondheidszorg, kortweg POH GGZ. Zij is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Waarom een POH GGZ in de huisartsenpraktijk?
De POH GGZ biedt het voordeel dat mensen met psychische vragen naar een deskundige binnen de huisartenpraktijk kunnen worden verwezen. Veel mensen vinden dit prettiger dan doorverwezen te worden naar een psycholoog of een GGZ instelling.

Wat kan de POH GGZ voor u doen?
In een gesprek brengt zij met u samen uw klachten en vragen in kaart. Doorgaans wordt ook gesproken over de geschiedenis van uw klachten en over wat u al geprobeerd heeft om van uw klachten af te komen. Vervolgens adviseert zij u over een mogelijke aanpak van de klachten. Dit kan een aantal vervolggesprekken bij Paula zelf zijn maar ook een verdere behandeling door de huisarts. Ten slotte is het mogelijk dat er advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding. Dit kan bijvoorbeeld maatschappelijk werk, zelfhulpwebsites, een psycholoog of een GGZ instelling zijn. Samen met Paula besluit u uiteindelijk wat de aanpak wordt.
Paula kan zorg bieden voor uw geestelijke gezondheid en welzijn door verhelderen van psychische of sociale problemen. Het geven van advies over de behandeling en verwijzing. Het bieden van kortdurende behandeling of begeleiding in de huisartsenpraktijk en het bieden van nazorg na behandeling in de GGZ. De POH GGZ heeft, net als de huisarts, een beroepsgeheim.

Afspraak maken
De eerste afspraak vindt plaats nadat u met de huisarts heeft gesproken.

Kosten van de behandeling
Gesprekken met de POH GGZ vallen onder de huisartsenzorg en worden volledig vergoed door de basisverzekering.
Wanneer u toch verwezen wordt naar een psycholoog of GGZ instelling, kan uw eigen risico worden aangesproken. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden van volledige of gedeeltelijke vergoeding van psychologische zorg. Vraag ook met welke huloverleners in de regio uw zorgverzekeraar contracten heeft.