X
GO

 

Save the Date – Griep/Pneumokokkenvaccins

Griep- en pneumokokken vaccinatie 2023

Ook dit najaar is het weer tijd voor de jaarlijkse griep- en pneumokokken vaccinatie. Dit jaar vindt deze dag plaats op
zaterdag 28 oktober. 
Alle patiënten die in aanmerking komen voor een vaccinatie ontvangen hier nog officieel bericht over.
Wel is het handig deze datum alvast in uw agenda te noteren. 

 

VAKANTIE

De praktijk is het gehele jaar geopend.

Indien dokter Farsi met vakantie is zal een waarnemend arts in de praktijk aanwezig zijn.

 

Huisarts in opleiding

Mw. F. Bierens, basisarts, in opleiding tot huisarts, is bij ons komen werken. Zij zal tot 15 november 2023 bij ons blijven en zelfstandig werken onder supervisie van dr Farsi en de Universiteit van Leiden.

 

Uw privacy

Het komt nog wel eens voor dat er privacy gevoelige informatie aan de assistente verstrekt  wordt aan de balie. Het is dan niet te voorkomen dat wachtende patienten dit mogelijk zouden kunnen horen. Wij vragen u om zoveel mogelijk te bellen, zodat uw privézaken ook privé blijven.