X
GO

Wat te doen bij een klacht?

Bent u niet tevreden over bijvoorbeeld uw behandeling of de gang van zaken op de praktijk, dan heeft u verschillende mogelijkheden om dit kenbaar te maken.

 

1. Bespreek uw klacht de arts of assistente

Het bent vrij om uw ongenoegen direct kenbaar te maken en er niet mee rond te blijven lopen. Samen kunnen wij proberen om tot een goede oplossing te komen. 

 

2. Neem op contact met klachtencommisie SKGE (extern)

Voelt dit ongemakkelijk of komen wij er samen niet uit, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris. Voor meer informatie kunt u terecht op skge.nl.