X
GO

 

Elektronisch uitwisselen medische gegevens
Zoals u wellicht gehoord heeft via de media of de landelijke campagne Opt-in hebben wij vanaf 1 januari uw toestemming nodig om uw medische gegevens elektronisch te kunnen delen met andere zorgverleners. Middels een beveiligd netwerk kunnen we hierdoor op een effectieve manier zorgdragen voor de juiste uitwisseling van uw medische gegevens.

Waarom?
Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u zomaar terechtkomen bij bijvoorbeeld een andere huisarts of bij de huisartsenpost. Dan is het goed als de zorgverlener snel en gemakkelijk uw belangrijkste medische gegevens kan inzien. Hierdoor krijgt u direct de juiste zorg. Voor goede medische zorg is het dus van belang medische informatie uit te kunnen wisselen. Een beveiligd netwerk zorgt voor snelle en juiste uitwisseling van deze informatie. Vanaf 1 januari 2013 mag dit alleen met uw toestemming.

Hoe?
Geef uw voorkeur door op ikgeeftoestemming.nl of vul het formuliertje in dat bij ons in de praktijk ligt.

Wij verwerken dit formulier en zorgen ervoor dat, met uw toestemming, uw medische gegevens veilig worden uitgewisseld met zorgverleners in de regio. Uiteraard gebeurt dit alleen wanneer dit medisch noodzakelijk is. Het is van belang het formulier voor 1 januari ondertekend bij ons in te leveren of naar ons op te sturen. Vanaf deze datum zullen de medische gegevens van patiënten die nog geen toestemming gegeven hebben niet elektronisch kunnen worden uitgewisseld. Ook als u geen toestemming wilt geven verzoeken we u om het formulier in te vullen, zodat we ook dan uw keuze kunnen verwerken.

Kinderen
Voor kinderen tot 12 jaar moet een gezaghebbende (de ouders/verzorgers) het formulier invullen en ondertekenen.
Voor kinderen tussen 12 jaar en 16 jaar moet zowel een gezaghebbende, als het kind toestemming geven.

Goed om te weten
Als bepaalde informatie zo gevoelig is dat u niet wilt dat andere hulpverleners er elektronisch inzage in krijgen, dan kunt u dit ten alle tijde bij ons aangeven. Wij zorgen er dan voor dat alle contacten met betrekking tot dit probleem als privacygevoelig worden gekenmerkt in ons informatiesysteem.

Deze informatie is dan niet automatisch door andere hulpverleners in te zien. Ook niet als u toestemming heeft gegeven voor uitwisseling van de rest van uw medische gegevens.

Als u er voor kiest om niet in te stemmen met uitwisseling van uw medische gegevens, realiseert u zich dan dat het kan gebeuren dat belangrijke informatie niet meteen beschikbaar zal zijn als dat nodig is. Bijvoorbeeld in een vakantie of buiten kantooruren.

 

Toegang tot uw medische gegevens door huisartsenpost

Tijdens de coronacrisis kan het gebeuren dat u buiten onze openingstijden een huisarts nodig heeft. Dan komt u bij de huisartsenpost. Of u wordt naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gestuurd. De artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp willen u snel kunnen helpen. Het is daarom belangrijk dat zij kunnen kijken naar de medische gegevens die uw huisarts van u bijhoudt.

 

Misschien heeft u ons al laten weten dat de huisartsenpost uw medische gegevens mag bekijken. Maar ruim de helft van de Nederlanders heeft daar nog geen keuze over gemaakt. Tijdens de coronacrisis mogen tijdelijk de medische gegevens van deze patiënten ook worden bekeken door de artsen op de huisartsenpost en spoedeisende hulp. Uw gegevens mogen alleen worden bekeken als u contact heeft met de huisartsenpost of spoedeisende hulp. En u daar op dat moment toestemming voor geeft.

 

Heeft u eerder aangegeven dat u geen toestemming geeft? Dan verandert er niets. Uw medische gegevens zijn nooit te bekijken, ook niet tijdens de coronacrisis.

 

Persoonlijke keuze vastleggen

Wilt u alsnog een keuze maken of uw gegevens wel of niet mogen worden bekeken op de huisartsenpost? U kunt dit op drie verschillende manieren doen.

 

 

Meer informatie

U vindt meer informatie over de tijdelijke maatregel op de website volgjezorg.nl/corona-opt.

Op volgjezorg.nl kunt u ook zien wie uw medische gegevens heeft bekeken en/of uw keuze voor het beschikbaar stellen van de gegevens van de huisarts aan de huisartsenpost aanpassen of doorgeven.