X
GO

NHG-geaccrediteerde praktijk

Aan onze praktijk is in 2013 officieel het kwaliteitskeurmerk ‘NHG-geaccrediteerde praktijk’ toegekend.
De eisen en voorwaarden voor NHG-praktijkaccreditering zijn ontwikkeld op initiatief van het Nederlandse Huisartsengenootschap (NHG).

Ze zijn vastgesteld door een onafhankelijk college van deskundigen met vertegenwoordigers van het NHG, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en Zorgverzekeraars (ZN), met de Inspectie voor de Gezondheidszorg als waarnemer.

De toekenning van dit kwaliteitskeurmerk is een erkenning van het feit dat de praktijk volledig voldoet aan alle huidige eisen op het gebied van deskundigheid, toegankelijkheid, hygiëne, patiëntvriendelijkheid- en veiligheid.
Daarnaast geeft een jaarlijkse controle de garantie dat er in deze praktijk blijvend gewerkt wordt aan kwaliteit en aan verder verbetering daarvan.